องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง
โครงการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ ลานอเนกค์ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
พิธีมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสูง ในลำดับที่ 44 ของจังหวัดนครพนม โดยมีท่านประมวล จันทะบุตร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำสาขานครพนม เป็นผู้มอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รับการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ลงพื้นที่มอบถุงปันน้ำใจหลวงตาชื่น ให้กับ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ร่วมทำบุญตักบาตรซื้อเครื่องมือแพทย์ถวายหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เพื่อบริจาคโรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยานยน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประชาสัมพันธ์ ค่านิยม สคบ. โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ต่อเติมอาคาร อบต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview628

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 0988993631
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 0988993631
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 062-9183584
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 062-9183584

สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้3,591
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,999
ทั้งหมด 160,773


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ