องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 292
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
photo รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
description คำนำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2563 (รูปภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
description ปก ข้อมูลรายละเอียด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
description ปกนอก 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
description ปกใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
description ส่วนที่ 1 บทนำ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
description ส่วนที่ 4 สรุปผลการจ่ายขาดสะสม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
description ส่วนที่ 4 สรุปผลโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
description ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
photo ส่วนที่ 9 ภาพการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
description สารบัญ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370