องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายการผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564-มีนาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
description สารบัญ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
photo ส่วนที่ 9 ภาพการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
photo ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
description ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
description ส่วนที่ 4 สรุปผลโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
description ส่วนที่ 4 สรุปผลการจ่ายขาดสะสม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
photo ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
description ส่วนที่ 1 บทนำ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
description ปกใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
description ปกนอก 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
description ปก ข้อมูลรายละเอียด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
photo รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2563 (รูปภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
description คำนำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1