messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31 |
รายการผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564-มีนาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
สารบัญ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
ส่วนที่ 9 ภาพการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
ส่วนที่ 5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
ส่วนที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
ส่วนที่ 4 สรุปผลโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
ส่วนที่ 4 สรุปผลการจ่ายขาดสะสม ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
ส่วนที่ 1 บทนำ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
ปกใน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
ปกนอก 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
ปก ข้อมูลรายละเอียด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2563 (รูปภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
คำนำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1