องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1