องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder สมัยสามัญ
insert_drive_file ระเบียบสภา อบต.โคกสูง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แบบเสนอญัตติ
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1