องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การสรรหาบุคลากร ตามแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 และการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2565-2566) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เข้ารับการอบรมหลักสูตร เรียนรู้ เรียนลัด ระเบียบกฎหมายใหม่ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น และบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file รายงานการเข้าอบรม หลักกฎหมายและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) เมื่อมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และรับโอน (ย้าย) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1