องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 310
account_box กองช่าง
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
(นายอดิศร พรไชยา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายอดิศร พรไชยา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายณรงค์พร ข่าวอ่อน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370