องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
นายวันชัย ไตรราช
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวันชัย ไตรราช)
นายช่างโยธา
นายกรกช บัวริ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนากร ละมุลมอญ)
พนักงานจ้าง
(นายอนุวัฒน์ แพงคำฮัก)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ