องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
โทร : 093-0794978
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2337353
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2502962
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-9547055