องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 325
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(นายบรรจง ภาวะดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 062-9183584
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง
โทร : 093-0794978
(จ่าเอกวิระพงษ์ สุบุญมา)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสูง

โทร : 093-0794978
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2337353
(นางนิรมล คึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 086-2337353
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-2502962
(นายมงคล วงศ์สิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 087-2502962
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 084-9547055
(นายณรงค์ เสนาคำ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

โทร : 084-9547055
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370