องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 342
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 ที่ได้มอบน้ำดื่มและอาหารว่าง แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ถูกกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) (13 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขอขอบคุณ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต4 ที่ได้มอบน้ำดื่มและอาหารว่าง แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ถูกกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370