องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (11 ภาพ)
รายละเอียด : อบต.โคกสูงและอำเภอปลาปากจัด กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดโพนสวรรค์ บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 4 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ผู้โพส : admin