messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

info ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนเยาวชนตำบลโคกสูง ประจำปี 2567
นายวัชระ เหลาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง
โครงการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ ลานอเนกค์ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประชาสัมพันธ์ ค่านิยม สคบ. โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ต่อเติมอาคาร อบต.โคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview660

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 0988993631
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 0988993631
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 062-9183584
นายบรรจง ภาวะดี
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
โทร : 062-9183584

สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้1,289
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,734
ทั้งหมด 228,065


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ