ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการโครงการก่อสร้างถนนข้ามห้วยม่วง บ้านสว่างสำราญ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง