ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสแกนเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง