ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเซ็คระยะซ่อมบำรุงรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ -๑๘๗๕ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง