messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 88 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 101 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 102 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 113 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 104 |
สรุปผลการจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 110 |
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3