messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0988993631
นายจีระศักดิ์ อุดมเลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0803606233
นายชูชาติ ขันตี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0838580756
นายพงษ์สิทธิ์ มะปะเข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0862417608