องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัชระ เหลาบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0981869624
นายจีระศักดิ์ อุดมเลิศ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0803606233
นายอิทธิพร ทศราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0639470498
นายสุเทพ รักษาพล
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร : 0922691568