องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคติดเชื้อไวรัสเดงที ( DENGGU VIRUS)ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประชาสัมพันธ์ ค่านิยม สคบ. โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของทางราชการ ในระบบเบิกจ่ายตรง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศการแต่งกายปฏิบัติราชการประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมซื้อเครื่องมือแพทย์ ถวายหลวงหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ 22 ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัย ( อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศ-ก.จ.กท.และ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3) ประกาศ-ก.จ.กท.และ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file การพัฒนาความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประชาสัมพันธ์ สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7