องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานของผู้ตรวจบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง การริบประกันสัญญา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายในรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6