องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 380
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ครั้งที่1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (12 ภาพ) [24 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ทำพิธีส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 17 กันยายน 2564 ให้แก่นางสาวน้ำฝน วันแก้ว (19 ภาพ) [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ให้ความอนุเคราะห์หินคลุก จำนวน 2 รถสิบล้อ สำหรับปรับหน้าดิน บริเวณด้านหน้าสถานที่กักกัน (Local Quarantine) (5 ภาพ) [4 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนม เขต 4 ที่ได้มอบน้ำดื่มและอาหารว่าง แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ถูกกักกัน ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) (13 ภาพ) [3 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ก่อสร้างสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (45 ภาพ) [3 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (4 ภาพ) [7 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.โคกสูง มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้ดำรงชีพช่วงกักตัว 14 วัน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (23 ภาพ) [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเข็มกลัดสมเด็จย่าให้ผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง (6 ภาพ) [2 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (4 ภาพ) [22 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.โคกสูง สำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในเขตตำบลโคกสูง ประจำปี 2564 (จำนวน 14 ภาพ) [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370