องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ร่วมงานนมัสการพระธาตุมหาชัย ประจำปี พ.ศ 2566 (8 ภาพ) [5 มีนาคม 2566]
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (4 ภาพ) [1 มีนาคม 2566]
มอบโถสุขภัณฑ์ ตามโครงการ "โถสุขภัณฑ์ ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงวัย" (7 ภาพ) [15 กุมภาพันธ์ 2566]
"การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566" [6 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง ประจำปี 2566 (13 ภาพ) [2 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม และกิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 ภาพ) [22 ธันวาคม 2565]
อบต.โคกสูง ต้อนรับคณะกรรมการจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม (20 ภาพ) [20 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4ประจำปี 2565 (6 ภาพ) [15 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 (7 ภาพ) [7 ธันวาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ อ่างเก็บน้ำโศกพยาอินทร์ บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 4 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม (33 ภาพ) [27 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 50 รายการ)