messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ [11 เมษายน 2567]
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ [11 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [5 เมษายน 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [4 เมษายน 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนเยาวชนตำบลโคกสูง ประจำปี 2567 [6 มีนาคม 2567]
นายวัชระ เหลาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง [1 มีนาคม 2567]
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง [6 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ ลานอเนกค์ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง [16 มกราคม 2567]
พิธีมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกสูง ในลำดับที่ 44 ของจังหวัดนครพนม โดยมีท่านประมวล จันทะบุตร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำสาขานครพนม เป็นผู้มอบ [5 มกราคม 2567]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567 [4 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 94 รายการ)