องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รับการตรวจประเมินศูนย์ อปพร. และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [7 ธันวาคม 2566]
ลงพื้นที่มอบถุงปันน้ำใจหลวงตาชื่น ให้กับ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด [27 ตุลาคม 2566]
ร่วมทำบุญตักบาตรซื้อเครื่องมือแพทย์ถวายหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เพื่อบริจาคโรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร [22 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยานยน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 [28 กันยายน 2566]
เทศกาลกินต่อหัวเสือ ปี พ.ศ 2566 [26 กันยายน 2566]
จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง [21 กันยายน 2566]
จัดโครงสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง [19 กันยายน 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [18 กันยายน 2566]
ชมผู้สูงอายุตำบลโคกสูง จัด โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ [18 กันยายน 2566]
ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามหลัก 5 ส ณ วัดอรุณศรีวนาราม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม [31 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ)