องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
insert_drive_file แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ปรับปรุงกำหนดงานหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การมอบหมายอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1