องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1