องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสูง
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โทร. 042-530628

บริการข้อมูล
thumb_up Page facebook
thumb_up Social Network
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 339
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370
(นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
อบต.โคกสูง
โทร : 087-2177370